مملکت آنلاین: «دو هزار و دویست دوربین، تخلفات جاده ای را در ایام نوروز ثبت می کند!» این خبر سوژه کارتون محمدرضا میرشاه ولد شده که در اینستاگرام منتشرکرده است.

Template Design:Dima Group