روز عشق ایرانی

 

در ایران باستان یعنی ۲ هزار سال پیش از تولد ولنتاین، میان آریایی ها روزی موسوم به روز عشق(سپندارمذگان) بوده! در تقویم ۵ اسفند است.

 

 

 

_________________________________

 

 

 

سپندارمذگان

 

روز عشق ایرانیان مبارک باد...

 

 

 

_________________________________

 

 

 

همیشہ باید

 

یڪی را دوستـــــ داشتـــــ تـــــــو......

 

همیشــــہ......

 

آن یڪـــی.....

 

من هستــی

 

سپندارمذگان روز عشق ایرانی مبارک

 

 

 

_________________________________

 

 

 

برای سپاس تمام مهربانیهایت روز سپندارمذگان را برگزیدم تا بگویم

 

برای تمام شادیهایی که با حضورت در قلبم

 

من هدیه کردی سپاسگذارم

 

روز عشق ایرانی مبارک

 

 

 

_________________________________

 

 

 

"گاهی"دوست داشتن

 

پنهان بماندقشنگتراست

 

دوست داشتن رابایدکشف کرد،

 

بایددرک کرد،باید"فهمید"

 

دوست داشتن"دل میخواهد"

 

نه دلیل

 

سپندارمذگان مبارک باد

 

 

 

_________________________________

 

 

 

یک مرد زمانی شما را واقعاً

 

دوست داردکه :

 

دلتنگی برای شما،سرگرمی اش

 

مراقبت از شما،شغلش

 

خوشبخت کردن شما مأموریتش

 

و دوست داشتن شما

 

زندگی اش باشد

 

سپندارمذگان مبارک باد

 

 

 

_________________________________

 

 

 

مردها خیلی به دنبال این نیستند که من رو دوست داري یا نه! بیشتر دنبال دوست داشتن هستند.

 

زن ها نیازشان دوست داشته شدن است که هردو حالت از خصوصیات فطرت است.

 

روز عشق ایرانی مبارک

 

 

 

_________________________________

 

 

 

دوست داشتن آدم ها را می توان

 

از توجه آنها فهمید

 

وگرنه

 

حرف را که

 

همه می توانند بزنند...

 

سپندارمذگان مبارک باد

 

 

 

_________________________________

 

 

 

مردان واقعی وفا دارند

 

اونا وقت ندارند دنبال زنهای دیگه بگردند

 

چون مشغول پیدا کردن راه های جدیدی برای دوست داشتن شریک زندگی خودشون هستند

 

سپندارمذگان مبارک باد

 

 

 

_________________________________

 

 

 

عشق تنها ارثیه ایست که از من به تو میرسد ؛

 

مرا ببخش اگر با دست های خالی

 

دوست داشتمت !

 

سپندارمذگان روز عشق ایرانی مبارک

 

 

 

_________________________________

 

 

 

نه در نگاه اول

 

بلکه عشق؛

 

در آخرین نگاه است!

 

زمانی که می‌خواهد

 

از تو جدا شود،

 

آن گونه که به تو می‌نگرد...

 

همان اندازه

 

دوستت داشته است...!

 

سپندارمذگان مبارک باد

 

 

 

_________________________________

 

 

 

زندگی نیست به جز

 

نم نم باران

 

زندگی نیست به جز

 

دیدن یار...

 

زندگی نیست به جز

 

"عشق وصفا"

 

زندگی نیست به جز

 

حرف محبت به کسی

 

روز عشق ایرانی مبارک

 

 

 

_________________________________

 

 

 

وقتی زنی احساس دلتنگی میکند

 

برایش ازمنطق واصول نگوبغلش کن وبگذاربااشک خودش راخالی کند

 

تو فقط سعی کن شانه ای امین وقابل اعتمادباشی..

 

سپندارمذگان مبارک باد

Template Design:Dima Group